Tổng tiền:
fan 12

Quạt Gió

70.000 

Dùng  để thay thế quạt hỏng cho các dòng bếp nướng BBQ Nam Hồng